Pomiary elektryczne

  • rejestracje wskaźników jakości zasilania (P, Q, S,THD, U, I)
  • pomiary impedancji pętli zwarcia
  • rezystancji izolacji
  • badania wyłączników różnicowo-prądowych
  • badania silników
  • pomiary instalacji odgromowych