Instalacje teletechniczne

  • montaż systemów alarmowych (PARADOX, SATEL, ROPAM)
  • kompleksowe systemy dozoru wizyjnego CCTV
  • instalacje przeciwpożarowe oraz przeciwwybuchowe
  • instalacje rozgłoszeniowe
  • instalacje sieci strukturalnej LAN

Wszystkie typy pomiarów i rejestracji mogą być na życzenie klienta zakończone protokołem pomiarowym potwierdzającym stan instalacji elektrycznej w odniesieniu do istniejących norm i zasad bezpieczeństwa.